Kommunslogans?

Behövs de? Tydligen, för 249 av Sveriges 290 kommuner har på ett eller annat sätt skaffat sig helt egna och unika deviser.