Kommunslogans?

Behövs de? Tydligen, för 249 av Sveriges 290 kommuner har på ett eller annat sätt skaffat sig helt egna och unika deviser.

Kontakt

Vi lever i en föränderlig värld. Du är välkommen att höra av dig om du sett något som inte stämmer, eller något nytt som tillkommit i ämnet ”Sveriges kommunslogans”.

Kompletteringar, eller tillrättalägganden, får du gärna maila hit »

kommunsl_logo-symb_rod_fav

||   SKF, Sveriges KommunFrämjande   ||