Kommunslogans?

Behövs de? Tydligen, för 249 av Sveriges 290 kommuner har på ett eller annat sätt skaffat sig helt egna och unika deviser.

Slogan, paroll, varumärkeslöfte

De flesta kallar det slogan. Vi också. Men det har kommit ett antal propåer om att uttrycket ’kommunslogan’ både är ett osvenskt och slappt sätt att skriva.

slagordSlagord, vill någon ha det till. Paroll, motto eller valspråk, menar andra är mer korrekt.

Från en kommun fick vi veta att man kallar det ’varumärkeslöfte’. Vår diskretion bjuder att inte avslöja vilken svensk kommun.
En annan kommun kallar det ’platsvarumärke’.

 

Beteckningen ’slogan’ har förekommit i svenska språket sedan början av 1950-talet. Det finns därför viss hävd  att använda ordet slogan om den brokiga skara deviser som de svenska kommunerna mödosamt mejslat fram.

 

Det är svårt att rösta fram vinnare när det handlar om kreativitet. Ditt omdöme för favoriter räcker långt.

Välkommen till Kommunslogans – alla dessa fantastiska!

 

||   SKF, Sveriges KommunFrämjande   ||