Kommunslogans?

Behövs de? Tydligen, för 249 av Sveriges 290 kommuner har på ett eller annat sätt skaffat sig helt egna och unika deviser.

Alla dessa fantastiska kommunslogans

1Förmodligen den mest kompletta listan över den kommunala och lokala kreativiteten med att finna en slogan för sin kommun.
Av Sveriges 290 kommuner finns här en sammanställning med mer eller mindre officiella varianter för 249 kommuner.

Man kan bara bäva inför hur de återstående 41 kommunernas politiskt korrekta, alternativt ordvitsiga, paroller skulle kunna bli.

Som framgår av listan är en hel del begrepp och ordvändningar återkommande; typiska kommunalråds- eller kommunfullmäktigefavoriter, med andra ord.

 

||   SKF, Sveriges KommunFrämjande   ||
kommunsl_logo-symb_rod_fav